Mobile Legends: Bang Bang Wiki
Advertisement
Mobile Legends: Bang Bang Wiki
Note: Base/default skins are not included in the count.
Heroes Skin Count per Hero Painted Skin Count per Hero Basic Skin Seasonal Skin [[File:Season {{{season}}} Skin Tag.png|50px]] Basic Elite Skin Elite Skin Tag.png Starlight Skin Starlight Skin Tag.png Elite Skin Elite Skin Tag.png Special Skin Special Skin Tag.png Limited Skin Limited Skin Tag.png Annual Starlight Skin Annual Starlight Skin Tag.png Epic Skin Epic Skin Tag.png Squad Epic Skin Epic Skin Tag.png Epic Skin | Lightborn Skin Lightborn Skin Tag.png Zodiac Skin Zodiac Skin Tag.png Epic Skin | Collector Skin Collector Skin Tag.png Epic Skin | KOF Skin KOF Skin Tag.png Epic Skin | HERO Skin HERO Skin Tag.png Legend Skin Legend Skin Tag.png Sacred Statue Battle Emote
Miya.png Miya 8 1 Yes No No 2017/02 - Captain Thorns Yes Yes Yes - Honor No Yes No No No No No No Modena Butterfly Yes No
Balmond.png Balmond 4 1 Yes No Yes No Yes Yes No No No No No No No No No No No No
Saber.png Saber 6 - Yes No No 2016/12 - Force Warrior Yes No No No Yes S.A.B.E.R. - Regulator No No No No No Codename: Storm No No
Alice.png Alice 4 1 No No Yes 2019/02 - Steam Glider No Yes No No Yes No No No No No No No Yes Yes
Nana.png Nana 6 - No S1 - Graveyard Party Yes No Yes Yes No No Yes No No No No No No No No 2
Tigreal.png Tigreal 4 1 No S10 - Wyrmslayer Yes No Yes No No No No No Defender No No No No No Yes Yes
Alucard.png Alucard 8 - 2 S2 - Fiery Inferno No 2017/12 - Viscount No Yes No No Yes No Striker No No No No Obsidian Blade Yes 2
Karina.png Karina 8 2 Yes No Yes 2017/07 - Black Pearl 2 No No No Yes No No Gemini (Halo) No Leona No No No 2
Akai.png Akai 5 1 Yes No Yes 2018/06 - Akazonae Samurai Yes No No No Yes No No No No No No No No Yes
Franco.png Franco 6 - No S9 - Locomotive No 2017/08 - Apocalypse No 2 No No Yes Blazing Bounties - Blazing Axe No No No No No No No Yes
Bane.png Bane 3 - Yes S11 - Warlord No No No No No No Yes No No No No No No No No No
Bruno.png Bruno 4 1 No No No No 2 Yes No No No No No No No No Firebolt No Yes Yes
Clint.png Clint 6 - No S15 - Witch Hunter Yes No No 2 No No Yes - Epic Skin | M2 Skin M2 Skin Tag.png No No No No No No No Yes 3
Rafaela.png Rafaela 5 - No S18 - Star Chaser Yes No Yes No No No Yes S.A.B.E.R. - Savior No No No No No No No No
Eudora.png Eudora 5 1 Yes S16 - Countess Scatlet No No Yes No Yes - Vivo Selfie Goddess No Yes No No No No No No No Yes No
Zilong.png Zilong 6 2 No No Yes 2017/06 - Eastern Warrior Yes Yes No No 2 No No No No No No No Yes No
Fanny.png Fanny 7 - No S3 - Punk Princess Yes 2018/12 - Royal Cavalry No 2 No No Yes No Ranger No No No No No No No
Layla.png Layla 7 - 3 No No 2017/01 - Bunny Babe No Yes No No No S.A.B.E.R. - Breacher
Blazing Bounties - Blazing Gun
No No No No No No No 5
Minotaur.png Minotaur 4 1 No S4 - Orbiter Yes No Yes No No No No No No Taurus No No No No No No
Lolita.png Lolita 4 - Yes No Yes No No 2 No No No No No No No No No No No 2
Hayabusa.png Hayabusa 6 2 Yes No Yes 2020/07 - Biological Weapon Yes 2 No 2018 - Experiment 21 Yes No No No No No No No Yes 2
Freya.png Freya 6 1 Yes No Yes 2017/03 - Dragon Hunter Yes 2 No No 2 No No No No No No No No No
Gord.png Gord 4 - Yes No No No Yes No No 2019 - No. 1 COntroller No No No No No No No Yes - Conqueror No No
Natalia.png Natalia 6 2 Yes No No 2017/04 - Phantom Dancer Yes 3 No No No No No No No No No No No No
Kagura.png Kagura 4 2 Yes No No No No 2 No No Yes No No No No No No No No Yes
Chou.png Chou 7 1 Yes No No 2019/08 - Go Ballistic Yes Yes No No Yes No No No No Iori Yagami Thunderfist No 2 4
Sun.png Sun 4 - Yes No Yes No No 2 No No No No No No No No No No No No
Alpha.png Alpha 4 - Yes S6 - Sea Gladiator No No No Yes No No Yes No No No No No No No No No
Ruby.png Ruby 4 1 Yes No No No 2 No No No Yes No No No No No No No No No
Yi Sun-Shin.png Yi Sun-Shin 4 - Yes No No No 2 No No No No No No No 2020/11 - Lone Destructor No No No No No
Moskov.png Moskov 7 1 Yes S7 - Yasha No 2017/05 - Snake Eye Commander 2 Yes No No 2 No No No No No No No No No
Johnson.png Johnson 5 1 Yes No No No Yes Yes No No Yes S.A.B.E.R. - Automata No No No No No No Yes No
Cyclops.png Cyclops 5 - Yes S17 - Zombie Bambino No 2018/09 - Deep Sea Rescuer Yes No No No No S.A.B.E.R. - Exploder No No No No No No No No
Estes.png Estes 5 1 Yes S8 - White Crane No No No Yes No No Yes Dragon Tamer - Rattan Dragon No No No No No No No No
Hilda.png Hilda 5 - Yes S5 - Flower of the Wastes No No Yes Yes No No No No No Aries No No No No No No
Aurora.png Aurora 5 - Yes No No 2017/10 - Heartbreak Empress No Yes No No No No No Aquarius No Kula Diamond No No No 2
Lapu-Lapu.png Lapu-Lapu 4 - Yes No No 2021/02 - Special Force Yes Yes No No No No No No No No No No Yes Yes
Vexana.png Vexana 3 - Yes S12 - Imprisoner No No No No No No Yes No No No No No No No No No
Roger.png Roger 5 1 Yes No No 2018/02 - Anubis No No No No 3 No No No No No No No No Yes
Karrie.png Karrie 7 1 Yes No No 2018/01 - Dragon Queen Yes Yes No 2020 - Neon Lightwheel 2 No No No No No No No Yes Yes
Gatotkaca.png Gatotkaca 4 1 Yes No No No 2 No No No Yes No No No No No No No Yes No
Grock.png Grock 5 - Yes No No 2019/11 - Iceland Golem Yes No No No Yes V.E.N.O.M. - Monitor Lizard No No No No No No Yes Yes
Irithel.png Irithel 5 1 Yes No No 2018/03 - Nightarrow No No No No 2 No No Sagittarius No No No No No Yes
Harley.png Harley 5 - Yes No No 2018/04 - Royal Magister No Yes No No Yes V.E.N.O.M. - Octopus No No No No No No Yes 2
Argus.png Argus 3 1 Yes No No 2017/11 - Dark Draconic Yes No No No No No No No No No No No No No
Odette.png Odette 6 - Yes No No No No 3 No No Yes No No Virgo No No No No No Yes
Lancelot.png Lancelot 7 - Yes No No 2018/08 - Dark Earl No Yes No No 2 No No Pisces No No Swordmaster No 2 Yes
Diggie.png Diggie 3 - Yes No No No Yes Yes No No No No No No No No No No No No
Hylos.png Hylos 3 - No S13 - Jungle Watcher Yes No No Yes No No No No No No No No No No No No
Zhask.png Zhask 4 - Yes No No No No Yes No No Yes No No Cancer No No No No No No
Helcurt.png Helcurt 4 - Yes No No No Yes Yes No No No No No Scorpio No No No No No No
Pharsa.png Pharsa 5 - 2 S14 - Enchanting Witch No No Yes Yes No No No No No No 2020/08 - Empress Phoenix No No No 2 No
Lesley.png Lesley 7 2 Yes No No 2020/04 - Lethal Lady Yes 2 No No Yes No No No No No No Angelic Agent Yes 3
Jawhead.png Jawhead 5 1 Yes No No No Yes Yes No No No No No No 2020/12 - Samurai Mech No No No No No
Angela.png Angela 5 - Yes No No 2018/07 - Shanghai Maiden No 2 No No No V.E.N.O.M. - Vespid No No No No No No Yes 2
Gusion.png Gusion 7 2 Yes No No 2018/10 - Cyber Ops Yes Yes No No No V.E.N.O.M. - Emperor Scorpion No No 2021/03 - Night Owl K' No Cosmic Gleam 2 2
Valir.png Valir 4 1 Yes No No 2020/01 - Dictator No Yes No No No Dragon Tamer - Draconic Flame No No 2021/01 - Demonlord No No No Yes Yes
Martis.png Martis 5 - Yes No No 2018/05 - Searing Maw No Yes No No Yes No No Capricorn No No No No No Yes
Hanabi.png Hanabi 5 1 Yes No No 2019/04 - Fiery Moth Yes No No No Yes V.E.N.O.M. - Nephilla No No No No No No Yes Yes
Uranus.png Uranus 4 1 Yes No No No No 2 No No Yes No No No No No No No No No
Chang'e.png Chang'e 5 1 Yes No No 2020/11 - Strawberry Parfait Yes Yes No No Yes No No No No No No No Yes 3
Kaja.png Kaja 4 1 Yes No No 2019/06 - Kaminari Yes No No No Yes No No No No No No No No Yes
Selena.png Selena 5 - Yes No No 2019/10 - Double Identity No No No No 2 No No Gemini (Shadow) No No No No Yes Yes
Aldous.png Aldous 5 1 Yes No No 2019/07 - The Insentient Yes No No No Yes - Epic Skin | M1 Skin M1 Skin Tag.png Blazing Bounties - Blazing Force No No No No No No Yes 2
Claude.png Claude 6 - Yes No No 2018/11 - Plunderous Blade No 2 No No Yes Blazing Bounties - Blazing Trace No No No No No No Yes 3
Belerick.png Belerick 3 1 Yes No No No Yes Yes No No No No No No No No No No No No
Lunox.png Lunox 5 1 Yes No No 2019/05 - Ash Blossom Yes No No No Yes No No Libra No No No No No Yes
Thamuz.png Thamuz 3 - Yes No No No Yes Yes No No No No No No No No No No No No
Leomord.png Leomord 5 - Yes No No 2019/01 - Frostborn Paladin No 2 No No Yes No No No No No No No Yes Yes
Kimmy.png Kimmy 5 1 Yes No No 2019/03 - Bio Frontier No Yes No No Yes Dragon Tamer - Frost Wing No No No No No No No Yes
Harith.png Harith 4 - Yes No No No Yes No No No Yes No Inspirer No No No No No Yes Yes
Minsitthar.png Minsitthar 2 - Yes No No No Yes No No No No No No No No No No No No No
Hanzo.png Hanzo 3 - Yes No No No Yes Yes No No No No No No No No No No No No
Kadita.png Kadita 2 1 Yes No No No No Yes No No No No No No No No No No No No
Badang.png Badang 4 - Yes No No No No Yes No No Yes No No Leo 2020/07 - Fist of Zen No No No No No
Vale.png Vale 2 - Yes No No No Yes No No No No No No No No No No No No 3
Guinevere.png Guinevere 6 1 Yes No No 2019/09 - Lotus No 2 No No Yes No No No No Athena Asamiya No No Yes 3
Khufra.png Khufra 4 - Yes No No 2021/03 - Dreadful Clown Yes Yes No No No No No No 2020/09 - Volcanic Overlord No No No No Yes
Esmeralda.png Esmeralda 5 - Yes No No 2020/09 - Cleopatra Yes Yes No No No Blazing Bounties - Blazing Shadow No No No No No No Yes 2
Granger.png Granger 5 - Yes No No 2020/05 - Biosoldier Yes No No No Yes No Overrider No 2020/10 - Agent Z No No No Yes Yes
Faramis.png Faramis 1 - Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No
Terizla.png Terizla 3 - Yes No No No Yes Yes No No No No No No No No No No No Yes
Dyrroth.png Dyrroth 3 - Yes No No 2019/12 - Ruins Scavanger No No No No No No No No No Orochi Chris No No Yes 3
Lylia.png Lylia 4 - Yes No No No Yes 2 No No No No No No No No No No No Yes
X.Borg.png X.Borg 4 - Yes No No 2020/06 - Graffiti Fashion Yes No No No Yes No No No No No No No Yes Yes
Masha.png Masha 3 - Yes No No 2020/02 - Combat Maiden No No No No No Dragon Tamer - Dragon Armor No No No No No No Yes Yes
Baxia.png Baxia 2 - Yes No No No Yes No No No No No No No No No No No No No
Ling.png Ling 3 - Yes No No 2020/03 - Street Punk No Yes No No No Dragon Tamer - Night Shade No No No No No No Yes Yes
Wanwan.png Wanwan 4 1 Yes No No 2020/08 - Teen Pop Yes No No No No No No No 2021/02 - Pixel Blast No No No Yes Yes
Silvanna.png Silvanna 3 - Yes No No 2020/10 - Pure Heroine Yes No No No No No No No No No No No Yes Yes
Carmilla.png Carmilla 3 - Yes No No No Yes Yes No No No No No No No No No No No No
Cecilion.png Cecilion 3 - Yes No No No Yes Yes No No No No No No No No No No No No
Atlas.png Atlas 2 - Yes No No No Yes No No No No No No No No No No No No No
Popol and Kupa.png Popol and Kupa 2 - Yes No No No Yes No No No No No No No No No No No No No
Luo Yi.png Luo Yi 3 - Yes No No No Yes Yes No No No No No No No No No No No No
Yu Zhong.png Yu Zhong 2 - Yes No No 2020/12 - Biohazard No No No No No No No No No No No No 2 Yes
Khaleed.png Khaleed 1 - Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No
Barats.png Barats 2 - Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No
Brody.png Brody 1 - Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No
Benedetta.png Benedetta 2 - Yes No No 2021/01 - Street Blow No No No No No No No No No No No No No 2
Mathilda.png Mathilda 1 - Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No
Paquito.png Paquito 2 - Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No
Yve.png Yve 1 - Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No
Note:
1. Basic Skin cost 50-299 DM 50-299
2. Basic Elite Skin Elite Skin Tag.png cost 299-399 DM 299-399
3. Epic Skin Epic Skin Tag.png can obtained from limited Events or purchasing using 899/1089 DM 899/1089.
4. Limited Skin Limited Skin Tag.png only available in Sponsors partnership heroes, such as Miya.png Miya - Honor and Eudora.png Eudora - Vivo.
5. Epic Skin | KOF Skin KOF Skin Tag.png/Epic Skin | HERO Skin HERO Skin Tag.png only can purchasable in Limited event.
6. Epic Skin | Collector Skin Collector Skin Tag.png only can purchasable in Grand Collection Event.
Advertisement