FANDOM


VOICE ACTOR AND VOICE ACTRESS IN MOBILE LEGENDS-1585748465

VOICE ACTOR AND VOICE ACTRESS IN MOBILE LEGENDS-1585748465

Name of Mobile Legends Voice Actors

 • Cristina Valenzuela: Announcer, Kagura
 • Jaclyn Castaneda: Wanwan, Commander Eva

Japanese Voice Actors

Tank Tank Icon

 • Balmond(Tomoya Saito)
 • Tigreal(Shunsuke Mochizuki)
 • Akai(Takuya Tomiyama)
 • Lolita(Narota)
 • Grock(Hiroshi Nakamura)
 • Uranus(Ryuta Yano)
 • Khufra()
 • Esmeralda(Mika Deguchi)
 • Baxia(Yu Wakabayashi)
 • Masha(Mika Deguchi)
 • Minotaur(Hiromu Mineta)
 • Franco(Hiroshi Nakamura)
 • Johnson(Mitsuru Watanabe)
 • Hilda(Ami Hukushima)
 • Gatotkaca(Daiki Abe)
 • Hylos(Tomoki Shiraishi)
 • Belerick(Masanori Date)
 • Atlas()

Fighter Fighter Icon

 • Bane(Satsuki Narumi)
 • Zilong(Tomoya Saito)
 • Alpha(Yu Omoto)
 • Roger(Mitsuru Watanabe)
 • Jawhead(Yuta Kontani)
 • Kaja(Ryuta Yano)
 • X.Borg(Shiki Yoshida)
 • Dyrroth(Yutarou Shirato)
 • Silvanna(Sakie Takada)
 • Alucard(Ryuta Yano)
 • Martis(Daiki Abe)
 • Terizla(Yu Wakabayashi)
 • Freya(Riho Hushida)
 • Chou(Yuta Kontani)
 • Sun(Yoshiyuki Ito)
 • Ruby(Chiaki Iwasaki)
 • Lapu-Lapu(Yusuke Sasaki)
 • Argus(Jin Ogasawara)
 • Aldous(Hiromu Mineta)
 • Leomord(Yu Omoto)
 • Thamuz(Hiroshi Nakamura)
 • Minsitthar(Satsuki Narumi)
 • Badang(Koji Asano)
 • Guinevere(Yurie Hoyoyon)

Assassin Assassin Icon

 • Saber(Kiyomasa Ito)
 • Lesley(Ami Hukushima)
 • Gusion(Kiyomasa Ito)
 • Karina(Kokoro Noda)
 • Fanny(Kokoro Noda)
 • Hayabusa(Masateru Miyamoto)
 • Natalia(Chiaki Iwasaki)
 • Lancelot(Yosiyuki Ito)
 • Helcurt(Daisuke Abe)
 • Selena(Sei Ito)
 • Hanzo(Ryohei Kimura)
 • Ling(Yutarou Shirato)

Mage Mage Icon

 • Nana(Ami Hukushima)
 • Eudora(Kami Daimon)
 • Gord(Yuta Kontani)
 • Cyclops(Kami Daimon)
 • Aurora(Kyoko Arai)
 • Vexana(Kyoko Arai)
 • Odette(Ami Hukushima)
 • Zhask(Daisuke Sasaki)
 • Pharsa(Nozomi Aochi)
 • Valir(Jin Ogasawara)
 • Chang'e(Shiho Kodama)
 • Vale(Yoshiyuki Ito)
 • Kimmy(Hiroko Matsunaga)
 • Harith(Kanako Ito)
 • Faramis(Masanori Matsuoka)
 • Lylia(Akane Fujikawa)
 • Cecilion(Yu Wakabayashi)
 • Harley(Kami Daimon)
 • Kadita(Ikumi Abe)
 • Alice(Ami Hukushima)
 • Kagura(Kana Hanazawa)
 • Lunox(Saima Nakano)

Marksman Marksman Icon

 • Miya(Kami Daimon)
 • Bruno(Shunsuke Mochizuki)
 • Layla(Rie Kugimiya)
 • Yi Sun-Shin(Tomoki Shiraishi)
 • Claude(Yuta Kontani)
 • Granger(Masanori Date)
 • Wanwan(Akane Fujikawa)
 • Hanabi(Yu Mochizuki)
 • Clint(Mitsuru Watanabe)
 • Moskov(Masanori Matsuoka)
 • Karrie(Kami Daimon)
 • Irithel(Masaki Kameyama)
 • Popol And Kupa()

Support Support Icon

 • Rafaela(Ami Hukushima)
 • Estes(Masanori Matsuoka)
 • Diggie(Kami Daimon)
 • Angela(Sonoka Tsukiyama)
 • Carmilla(Sakie Takada)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.